Spring naar inhoud

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Stichting Rollwithus is opgericht in 2014.

Leren leven en omgaan met een lichamelijke beperking door een spierziekte en of een neurologische aandoening is waarschijnlijk het moeilijkste wat je als jong volwassene kan overkomen. Na een revalidatie traject wordt je vaak naar huis gestuurd en ben je uitbehandeld. Maar in de realiteit moeten deze mensen blijven bewegen ook al doen hun spieren niet wat zij moeten doen. Denk daarbij aan het voorkomen van decubitus- en of darmproblemen bij rollers. Door te blijven trainen blijken deze klachten veel minder voor te komen.

Thuiskomen na je revalidatie betekent vaak helemaal opnieuw beginnen. Studie of werk weer oppakken en proberen je plaats in de maatschappij te vinden.  Stichting Rollwithus wil daar bij helpen en op beide gebieden (revalidatie en integratie) hulp bieden.

Missie:

Stichting Rollwithus is er voor de mensen met een neurologische aandoening, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van Stichting Rollwithus is de kwaliteit van het leven met een neurologische aandoening op allerlei vlakken te verbeteren. Actief mee doen in de maatschappij is daarbij van groot belang. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een neurologische aandoening te optimaliseren. We willen daarin een voortrekkersrol gaan spelen door actief te gaan sturen.

Visie:

Neurologische aandoeningen in het algemeen en CIDP in het bijzonder de wereld uit helpen door wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van FES. Ondersteuning stopt niet na de revalidatie. Door middel van trainingen en stages willen wij onze Rollmodels helpen bij de integratie in arbeidsproces en maatschappij. Wat je deelt wordt meer. Daarom zoeken we intern en extern altijd actief samenwerking op. Door onze kennis, ervaringen, middelen en creativiteit met wetenschappers, patiënten (verenigingen), collega fondsen, vrijwilligers, donateurs, pers en publiek te delen streven wij onze missie waar te maken.

Onze aanpak:

Wat we doen gebeurt goed, eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. We hebben niets te verbergen, zelfs niet onze fouten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die op ons rekent en iedereen die ons steunt. We weten precies waar we het over hebben. Op sociaal, financieel, organisatorisch en op menselijk niveau. We houden de ontwikkelingen op alle gebieden bij. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. We denken in kansen, creëren onze eigen aanpak en verrassen iedereen met nieuwe ideeën.

CIDP                      (Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie) lees afgekort CIDP.

FES                       (Functional Electrical Stimulation) lees afgekort FES.

Activiteiten 2019:

2019 kunnen we gerust bestempelen als de definitieve doorbraak van Rollwihtus.  Met de subsidie van de gemeente Breda zijn we in staat geweest om voor een groot aantal Rollmodels een veilige omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en waar zij aan hun eigen projecten kunnen werken. Met behulp van onze MBO Informatica stagiaires zijn ze in staat gebleken veel van hun zelf geformuleerde doelen te realiseren. Door de royale subsidie van de Pierre de Jonge Foundation werd het mogelijk camera’s en opname apparatuur aan te schaffen die het opnemen en verspreiden van blogs en vlogs mogelijk maken en voor verschillende Bredase vrijwilligers organisaties hebben wij promotie filmpjes kunnen maken. De officiële opening in december 2019 door onze Bredase wethouder Miriam Haagh was een groot succes.

 Doelen voor 2020:

Op het moment dat we dit jaarverslag voor 2019 schrijven ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Door de Corona uitbraak hebben wij onze activiteiten op de Heerbaan moeten staken en zijn we noodgedwongen overgegaan op het online ondersteunen en communiceren met onze Rollmodels. Omdat onze partner MEE West Brabant het pand aan de Heerbaan verkocht heeft zijn we in juni samen met hen verhuist naar een locatie vlak bij het NAC stadion. Nu in september 2020 zijn wij langzaam weer aan het opengaan en hopen we de komende maand langzaam maar zeker al onze Rollmodels weer te kunnen ontvangen. Inmiddels is er ook weer een nieuwe subsidie ronde aan de gang voor de subsidie voor 2021 en 2022. Gelukkig is de gemeente Breda erg enthousiast over ons project en zijn we er van overtuigd dat we ook de komende jaren dit mooie werk kunnen voorzetten.

PDF Versie 2016

PDF Versie 2017

PDF Versie 2018

Bestuur en Organisatie:

In 2019 is het bestuur 2 maal bij elkaar geweest en hebben we gewerkt met 11 vrijwiliggers en stagaires.

Samenstelling:

Jacques Sleven . Voorzitter

Jola Simons: Secretaris

Monique Willems: Penningmeester

Gepubliceerd inMainSite

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *