Spring naar inhoud

Maand: november 2019

Wie zijn wij?

Rollwithus is opgericht in 2014. Wij zijn een kleine maar gedreven stichting die zich inzet voor mensen met een beperking.  Belangrijkste aandachtsterrein waar onze stichting zich intensief mee bezig houdt is het “Project Rollwithus”. Samen met MEE West Brabant bieden wij in dit project mensen met een beperking de mogelijkheid om door middel van het volgen van multimedia trainingen extra competenties te verwerven. Ook bieden wij hen op deze manier de mogelijkheid om na hun revalidatie weer een doel en structuur in hun leven te krijgen en de regie terug te krijgen.  Met behulp van vrijwilligers en stagiaires die in dit vakgebied opgeleid worden en die soms zelf ook een “rugzakje” hebben, leren ze om blogs, vlogs en websites te maken. Kijk hier naar een impressie van een dag bij Rollwithus

Rollwithus is ook een aanhanger van het idee dat mensen in een rolstoel grote vooruitgang kunnen boeken door een intensief trainingsprogramma te volgen.  Sinds onze oprichting hebben wij gezorgd voor de aanschaf, de introductie en het gebruik van elektro stimulatie bij verschillende fysiotherapie praktijken.

Rollwithus heeft deze apparatuur in bruikleen gegeven aan PMC Breda. Wij zijn er van overtuigd dat onze doelgroep fitter en zelfredzamer kan worden door intensievere fysiotherapie.  Hierdoor worden ook de integratie en arbeidsparticipatie mogelijkheden voor onze doelgroep groter.

Kijk op ons YouTube kanaal voor meer informatie en video’s hierover.

 

Mee doen??

Laat een reactie achter

Bestuur

Het bestuur van de stichting Rollwithus bestaat uit drie personen. Het bestuur van de stichting komt regelmatig bij elkaar en is verantwoordelijk voor de strategie en een correcte gang van zaken. Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor de werkzaamheden. Ook geen vrijwilligersbijdrage.

Voorzitter: Jacques Sleven

Als mede oprichter van de stichting vanaf het begin af aan betrokken. Na een lang werkzaam leven bij ABN AMRO als IT-Manager had ik vanaf maart 2018 na mijn pensionering meer tijd om actief voor de stichting te zijn. Samen met Sinéad zijn we in 2018 vol aan de slag gegaan om te zorgen dat we kantoorruimte kregen en in aanmerking kwamen voor subsidie. Beide zijn gelukt en daardoor hebben we samen met MEE dit mooie project kunnen opzetten. Persoonlijke motto Carpe Diem!!

Secretaris: Jola Simons:

Als secretaris van de stichting Rollwithus krijg ik energie van de rollmodels die, ondanks hun beperking, zich vrijwillig en  positief inzetten voor onze stichting. Zelf ben ik een ‘mensenmens’ en probeer al het goede uit mensen te halen. Ook als docent Zorg & Welzijn, vind ik het belangrijk om jong volwassenen te motiveren en te stimuleren en hen mee te geven hoe belangrijk het is om iets te kunnen betekenen voor anderen die het in deze maatschappij minder goed hebben dan zijzelf.

Vanaf de start ben ik betrokken geweest bij de oprichting van deze mooie stichting die in 5 jaar tijd heel wat stappen heeft gezet en zichzelf op de kaart heeft gezet . Daar ben ik trots op! Op naar de volgende mijlpaal en natuurlijk is daarbij iedere bijdrage en steun meer dan welkom!

Penningmeester: Monique Willems

Al vanaf de oprichting betrokken bij de stichting als moeder van een van onze Rollmodels.

Ook vrijwilliger worden??

1 reactie

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Stichting Rollwithus is opgericht in 2014.

Leren leven en omgaan met een lichamelijke beperking door een spierziekte en of een neurologische aandoening is waarschijnlijk het moeilijkste wat je als jong volwassene kan overkomen. Na een revalidatie traject wordt je vaak naar huis gestuurd en ben je uitbehandeld. Maar in de realiteit moeten deze mensen blijven bewegen ook al doen hun spieren niet wat zij moeten doen. Denk daarbij aan het voorkomen van decubitus- en of darmproblemen bij rollers. Door te blijven trainen blijken deze klachten veel minder voor te komen.

Thuiskomen na je revalidatie betekent vaak helemaal opnieuw beginnen. Studie of werk weer oppakken en proberen je plaats in de maatschappij te vinden.  Stichting Rollwithus wil daar bij helpen en op beide gebieden (revalidatie en integratie) hulp bieden.

Missie:

Stichting Rollwithus is er voor de mensen met een neurologische aandoening, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van Stichting Rollwithus is de kwaliteit van het leven met een neurologische aandoening op allerlei vlakken te verbeteren. Actief mee doen in de maatschappij is daarbij van groot belang. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een neurologische aandoening te optimaliseren. We willen daarin een voortrekkersrol gaan spelen door actief te gaan sturen.

Visie:

Neurologische aandoeningen in het algemeen en CIDP in het bijzonder de wereld uit helpen door wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van FES. Ondersteuning stopt niet na de revalidatie. Door middel van trainingen en stages willen wij onze Rollmodels helpen bij de integratie in arbeidsproces en maatschappij. Wat je deelt wordt meer. Daarom zoeken we intern en extern altijd actief samenwerking op. Door onze kennis, ervaringen, middelen en creativiteit met wetenschappers, patiënten (verenigingen), collega fondsen, vrijwilligers, donateurs, pers en publiek te delen streven wij onze missie waar te maken.

Onze aanpak:

Wat we doen gebeurt goed, eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. We hebben niets te verbergen, zelfs niet onze fouten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die op ons rekent en iedereen die ons steunt. We weten precies waar we het over hebben. Op sociaal, financieel, organisatorisch en op menselijk niveau. We houden de ontwikkelingen op alle gebieden bij. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. We denken in kansen, creëren onze eigen aanpak en verrassen iedereen met nieuwe ideeën.

CIDP                      (Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie) lees afgekort CIDP.

FES                       (Functional Electrical Stimulation) lees afgekort FES.

Activiteiten 2019:

2019 kunnen we gerust bestempelen als de definitieve doorbraak van Rollwihtus.  Met de subsidie van de gemeente Breda zijn we in staat geweest om voor een groot aantal Rollmodels een veilige omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en waar zij aan hun eigen projecten kunnen werken. Met behulp van onze MBO Informatica stagiaires zijn ze in staat gebleken veel van hun zelf geformuleerde doelen te realiseren. Door de royale subsidie van de Pierre de Jonge Foundation werd het mogelijk camera’s en opname apparatuur aan te schaffen die het opnemen en verspreiden van blogs en vlogs mogelijk maken en voor verschillende Bredase vrijwilligers organisaties hebben wij promotie filmpjes kunnen maken. De officiële opening in december 2019 door onze Bredase wethouder Miriam Haagh was een groot succes.

 Doelen voor 2020:

Op het moment dat we dit jaarverslag voor 2019 schrijven ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Door de Corona uitbraak hebben wij onze activiteiten op de Heerbaan moeten staken en zijn we noodgedwongen overgegaan op het online ondersteunen en communiceren met onze Rollmodels. Omdat onze partner MEE West Brabant het pand aan de Heerbaan verkocht heeft zijn we in juni samen met hen verhuist naar een locatie vlak bij het NAC stadion. Nu in september 2020 zijn wij langzaam weer aan het opengaan en hopen we de komende maand langzaam maar zeker al onze Rollmodels weer te kunnen ontvangen. Inmiddels is er ook weer een nieuwe subsidie ronde aan de gang voor de subsidie voor 2021 en 2022. Gelukkig is de gemeente Breda erg enthousiast over ons project en zijn we er van overtuigd dat we ook de komende jaren dit mooie werk kunnen voorzetten.

PDF Versie 2016

PDF Versie 2017

PDF Versie 2018

Bestuur en Organisatie:

In 2019 is het bestuur 2 maal bij elkaar geweest en hebben we gewerkt met 11 vrijwiliggers en stagaires.

Samenstelling:

Jacques Sleven . Voorzitter

Jola Simons: Secretaris

Monique Willems: Penningmeester

Laat een reactie achter

Doneren!

Natuurlijk kosten al onze activiteiten ook gewoon geld. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van sponsors of subsidies proberen we zelf ook geld in te zamelen. Zo staan we regelmatig op festivals rond Breda om door het verkopen van snoepzakken ons budget te vergroten. We stellen het dan ook erg op prijs als mensen ons steunen. Dat kan door een snoepzak te kopen maar ook door een eenmalige donatie te doen. Kies hieronder welk bedrag u wilt betalen. En….bedankt alvast!!!!Totaal: € -


Laat een reactie achter