Spring naar inhoud

Rollwithus Menu Berichten

Rollwithus is verhuisd en we zijn weer open!!

Vanaf 1 september is Rollwithus weer open. Er is veel veranderd sinds we, gedwongen door de Corona crisis, op 7 maart de deuren moesten sluiten.

We zijn samen met MEE West Brabant verhuist van de Heerbaan naar de Stadionstraat 28 tegenover het NAC stadion. Wil je eens kijken kom dan gerust eens langs.

Wij zijn open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Je kunt ook even bellen met Sinead Power onze projectleider om een afspraak te maken. Je kunt haar bereiken via nummer 076 522 3090 (vraag naar Rollwithus)

Laat een reactie achter

Eerste plaats en €5000 voor Rollwithus!!

Zaterdag is de uitslag bekend geworden van onze regio voor Help Nederland Vooruit van de ING Bank. Met vier andere stichtingen waren wij in de regio West Brabant geselecteerd om mee te dingen naar de hoofdprijs van €5000. De bedoeling was om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor de eigen stichting. Op 21 maart zouden de prijzen op het regiokantoor in Breda worden uitgereikt. De Corona crisis gooide ook hier roet in het eten. In plaats van op het regiokantoor kwam er een koerier aan de deur met een cheque.  Dit heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. We blijken de meeste stemmen (603) te hebben gekregen in de regio Breda en daarmee de €5000 te hebben gewonnen. Kijk op Facebook voor een filmpje van de uitreiking.

1 reactie

De stemmen zijn geteld! Winnen wij de €5000?

Rollwithus is geselecteerd voor Help Nederland Vooruit, een initiatief van de ING Bank. Per regio word aan de geselecteerde deelnemers een donatie gedaan van €1.000 tot €10.000 afhankelijk van het aantal mensen dat voor onze stichting stemt. Gisteren was de laatste dag dat er gestemd kon worden. Bij de laatste tussenstand stonden wij bovenaan. Op 21 maart maakt ING op het regionale hoofdkantoor bekend wie van de vijf Bredase stichtingen de meeste stemmen heeft gekregen. Wij danken alvast iedereen die voor ons gestemd heeft!!

Laat een reactie achter

Rollwithus denkt mee over toegankelijkheid.

Breda werd in 2018 uitgeroepen tot meest toegankelijke stad van Europa.

Breda heeft toegankelijkheid al langer hoog op de agenda staan. De Brabantse stad won er verschillende prijzen mee. Met al dit succes rust ze niet op haar lauweren. Met de hulp van ruim dertig ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten is nu beleid aan het ontwikkelen om dit ook in andere steden op te zetten. Lees hier het artikel een sterke start..

Stichting Rollwithus kent ook een aantal ervaringsdeskundigen en wij denken actief mee over het toegankelijkheidsbeleid van de gemeente Breda. In diverse overleggen leveren wij onze bijdrage en zijn wij gevraagd om mee te denken hoe we dit verder kunnen verbeteren.  In dit artikel kun je lezen hoe Breda dit samen met de ervaringsdeskundigen wil realiseren. 

 

 

Laat een reactie achter

Wie zijn wij?

Rollwithus is opgericht in 2014. Wij zijn een kleine maar gedreven stichting die zich inzet voor mensen met een beperking.  Belangrijkste aandachtsterrein waar onze stichting zich intensief mee bezig houdt is het “Project Rollwithus”. Samen met MEE West Brabant bieden wij in dit project mensen met een beperking de mogelijkheid om door middel van het volgen van multimedia trainingen extra competenties te verwerven. Ook bieden wij hen op deze manier de mogelijkheid om na hun revalidatie weer een doel en structuur in hun leven te krijgen en de regie terug te krijgen.  Met behulp van vrijwilligers en stagiaires die in dit vakgebied opgeleid worden en die soms zelf ook een “rugzakje” hebben, leren ze om blogs, vlogs en websites te maken. Kijk hier naar een impressie van een dag bij Rollwithus

Rollwithus is ook een aanhanger van het idee dat mensen in een rolstoel grote vooruitgang kunnen boeken door een intensief trainingsprogramma te volgen.  Sinds onze oprichting hebben wij gezorgd voor de aanschaf, de introductie en het gebruik van elektro stimulatie bij verschillende fysiotherapie praktijken.

Rollwithus heeft deze apparatuur in bruikleen gegeven aan PMC Breda. Wij zijn er van overtuigd dat onze doelgroep fitter en zelfredzamer kan worden door intensievere fysiotherapie.  Hierdoor worden ook de integratie en arbeidsparticipatie mogelijkheden voor onze doelgroep groter.

Kijk op ons YouTube kanaal voor meer informatie en video’s hierover.

 

Mee doen??

Laat een reactie achter

Bestuur

Het bestuur van de stichting Rollwithus bestaat uit drie personen. Het bestuur van de stichting komt regelmatig bij elkaar en is verantwoordelijk voor de strategie en een correcte gang van zaken. Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor de werkzaamheden. Ook geen vrijwilligersbijdrage.

Voorzitter: Jacques Sleven

Als mede oprichter van de stichting vanaf het begin af aan betrokken. Na een lang werkzaam leven bij ABN AMRO als IT-Manager had ik vanaf maart 2018 na mijn pensionering meer tijd om actief voor de stichting te zijn. Samen met Sinéad zijn we in 2018 vol aan de slag gegaan om te zorgen dat we kantoorruimte kregen en in aanmerking kwamen voor subsidie. Beide zijn gelukt en daardoor hebben we samen met MEE dit mooie project kunnen opzetten. Persoonlijke motto Carpe Diem!!

Secretaris: Jola Simons:

Als secretaris van de stichting Rollwithus krijg ik energie van de rollmodels die, ondanks hun beperking, zich vrijwillig en  positief inzetten voor onze stichting. Zelf ben ik een ‘mensenmens’ en probeer al het goede uit mensen te halen. Ook als docent Zorg & Welzijn, vind ik het belangrijk om jong volwassenen te motiveren en te stimuleren en hen mee te geven hoe belangrijk het is om iets te kunnen betekenen voor anderen die het in deze maatschappij minder goed hebben dan zijzelf.

Vanaf de start ben ik betrokken geweest bij de oprichting van deze mooie stichting die in 5 jaar tijd heel wat stappen heeft gezet en zichzelf op de kaart heeft gezet . Daar ben ik trots op! Op naar de volgende mijlpaal en natuurlijk is daarbij iedere bijdrage en steun meer dan welkom!

Penningmeester: Monique Willems

Al vanaf de oprichting betrokken bij de stichting als moeder van een van onze Rollmodels.

Ook vrijwilliger worden??

1 reactie

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Stichting Rollwithus is opgericht in 2014.

Leren leven en omgaan met een lichamelijke beperking door een spierziekte en of een neurologische aandoening is waarschijnlijk het moeilijkste wat je als jong volwassene kan overkomen. Na een revalidatie traject wordt je vaak naar huis gestuurd en ben je uitbehandeld. Maar in de realiteit moeten deze mensen blijven bewegen ook al doen hun spieren niet wat zij moeten doen. Denk daarbij aan het voorkomen van decubitus- en of darmproblemen bij rollers. Door te blijven trainen blijken deze klachten veel minder voor te komen.

Thuiskomen na je revalidatie betekent vaak helemaal opnieuw beginnen. Studie of werk weer oppakken en proberen je plaats in de maatschappij te vinden.  Stichting Rollwithus wil daar bij helpen en op beide gebieden (revalidatie en integratie) hulp bieden.

Missie:

Stichting Rollwithus is er voor de mensen met een neurologische aandoening, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van Stichting Rollwithus is de kwaliteit van het leven met een neurologische aandoening op allerlei vlakken te verbeteren. Actief mee doen in de maatschappij is daarbij van groot belang. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een neurologische aandoening te optimaliseren. We willen daarin een voortrekkersrol gaan spelen door actief te gaan sturen.

Visie:

Neurologische aandoeningen in het algemeen en CIDP in het bijzonder de wereld uit helpen door wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van FES. Ondersteuning stopt niet na de revalidatie. Door middel van trainingen en stages willen wij onze Rollmodels helpen bij de integratie in arbeidsproces en maatschappij. Wat je deelt wordt meer. Daarom zoeken we intern en extern altijd actief samenwerking op. Door onze kennis, ervaringen, middelen en creativiteit met wetenschappers, patiënten (verenigingen), collega fondsen, vrijwilligers, donateurs, pers en publiek te delen streven wij onze missie waar te maken.

Onze aanpak:

Wat we doen gebeurt goed, eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. We hebben niets te verbergen, zelfs niet onze fouten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die op ons rekent en iedereen die ons steunt. We weten precies waar we het over hebben. Op sociaal, financieel, organisatorisch en op menselijk niveau. We houden de ontwikkelingen op alle gebieden bij. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. We denken in kansen, creëren onze eigen aanpak en verrassen iedereen met nieuwe ideeën.

CIDP                      (Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie) lees afgekort CIDP.

FES                       (Functional Electrical Stimulation) lees afgekort FES.

Activiteiten 2019:

2019 kunnen we gerust bestempelen als de definitieve doorbraak van Rollwihtus.  Met de subsidie van de gemeente Breda zijn we in staat geweest om voor een groot aantal Rollmodels een veilige omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en waar zij aan hun eigen projecten kunnen werken. Met behulp van onze MBO Informatica stagiaires zijn ze in staat gebleken veel van hun zelf geformuleerde doelen te realiseren. Door de royale subsidie van de Pierre de Jonge Foundation werd het mogelijk camera’s en opname apparatuur aan te schaffen die het opnemen en verspreiden van blogs en vlogs mogelijk maken en voor verschillende Bredase vrijwilligers organisaties hebben wij promotie filmpjes kunnen maken. De officiële opening in december 2019 door onze Bredase wethouder Miriam Haagh was een groot succes.

 Doelen voor 2020:

Op het moment dat we dit jaarverslag voor 2019 schrijven ziet de wereld er natuurlijk heel anders uit. Door de Corona uitbraak hebben wij onze activiteiten op de Heerbaan moeten staken en zijn we noodgedwongen overgegaan op het online ondersteunen en communiceren met onze Rollmodels. Omdat onze partner MEE West Brabant het pand aan de Heerbaan verkocht heeft zijn we in juni samen met hen verhuist naar een locatie vlak bij het NAC stadion. Nu in september 2020 zijn wij langzaam weer aan het opengaan en hopen we de komende maand langzaam maar zeker al onze Rollmodels weer te kunnen ontvangen. Inmiddels is er ook weer een nieuwe subsidie ronde aan de gang voor de subsidie voor 2021 en 2022. Gelukkig is de gemeente Breda erg enthousiast over ons project en zijn we er van overtuigd dat we ook de komende jaren dit mooie werk kunnen voorzetten.

PDF Versie 2016

PDF Versie 2017

PDF Versie 2018

Bestuur en Organisatie:

In 2019 is het bestuur 2 maal bij elkaar geweest en hebben we gewerkt met 11 vrijwiliggers en stagaires.

Samenstelling:

Jacques Sleven . Voorzitter

Jola Simons: Secretaris

Monique Willems: Penningmeester

Laat een reactie achter

Doneren!

Natuurlijk kosten al onze activiteiten ook gewoon geld. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van sponsors of subsidies proberen we zelf ook geld in te zamelen. Zo staan we regelmatig op festivals rond Breda om door het verkopen van snoepzakken ons budget te vergroten. We stellen het dan ook erg op prijs als mensen ons steunen. Dat kan door een snoepzak te kopen maar ook door een eenmalige donatie te doen. Kies hieronder welk bedrag u wilt betalen. En….bedankt alvast!!!!Totaal: € -


Laat een reactie achter

Rollmodels

Onze ‘Rollmodels zijn mensen die een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen die net als onze founder Sinéad van het ene moment op het andere met een beperking door het leven moeten gaan. Rollmodels inspireren en laten zien dat je ondanks een beperking toch ‘rollend door het leven kunt.

Iris Vermeulen:

Mijn naam is Iris. Ik ben 18 jaar. Ik heb een lichamelijke beperking waardoor ik in een rolstoel zit. Ik ben door een tip van iemand uit de buurt bij Rollwithus gekomen. Toen ik hier kwam was ik zenuwachtig maar dat kwam al snel goed, omdat ik met open armen ben ontvangen.

Bij Rollwithus ben ik aan het leren om te vloggen en te editten via I-movie, daarnaast werk ik ook aan andere projecten samen met de andere rollmodels.

Rollwithus helpt mij met problemen waar ik tegen aan rol. Gelukkig heb ik ook buiten Rollwithus hulp. Verder heb ik bij Rollwithus een hoop vrienden gemaakt maar sommige gaan in februari helaas weer weg omdat hun stage dan af loopt, gelukkig zitten er nog andere stagiaires die voorlopig nog niet weggaan GELUKKIG!!

Als je geïntereseerd bent in mijn beperking check:  Wat heb ik?

The rollmodels family sticks togheter

Marloes Boom:

Mijn naam is Marloes. Ik ben 28 jaar. Ik heb de spierziekte SMA type 2 omdat mijn spieren steeds slapper worden zit ik in een elektrische rolstoel, mijn spierkracht blijft helaas achteruit gaan. Ik ben afgestudeerd in economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg

Mijn maatschappelijk werkster heeft mij over Rollwithus verteld, hiervoor werkte ik al bij Stib (steunpunt informele zorg Breda).

Ik help bij projecten die Rollwithus heeft vooral met de communicatie. Als ik wat vermoeid ben is het geen probleem als wij een film of serie gaan kijken.

Ik vind het bij fijn bij Rollwithus omdat iedereen iets kan doen waar die goed in is.

De lunch die we hier hebben is altijd erg lekker en gezellig.

Amber de Greeuw:

Ik ben Amber en ben 23 jaar. Ik ben een transgender die van man naar vrouw aan het gaan is..Rollwithus was mij aangeraden door school als een stage plek voor mediavormgeving. Dit betekend dat ik Rollwithus aan het helpen ben samen met andere stagiaires met veel dingen zoals filmpjes maken en zo.

Ook helpt Rollwithus mij weer waar ik super blij mee ben. Want de transitie is best een zware periode en aangezien ik alles alleen probeer op te lossen kom ik nog wel eens problemen tegen. Ze geven mij de ruimte om aan mezelf te werken maar natuurlijk ook aan de projecten van hen zelf.

Wanneer ik deze tekst schrijf ben ik nog een stagiaire maar na mijn stage zal ik blijven bij Rollwithus en wordt ik deel van de familie. (een rolmodel)

Benjamin Wessels:

Mijn naam is Benjamin Wessels, 31 jaar en ben geboren in de parel van het zuiden. Ik studeer Communicatie & Multimedia Design aan Avans Hogeschool te Breda.  Momenteel ben ik mijn afstudeerstage aan het volbrengen bij stichting Rollwithus. Ik houd mij voornamelijk bezig met de mediavormgeving en geef o.a. workshops binnen Photoshop, Premiere, AfterEffects en Illustrator.
Ik ben bij stichting Rollwithus betrokken geraakt toen het eerder in mijn afstudeer periode enorm spaak liep. Ik was bezig om een platform op te richten voor het verstrekken van rolstoelen.

Ik heb de afgelopen jaren veel blessures gehad en begon mijn verbinding met school te missen. Toen Sinéad en ik elkaar leerde kennen vroeg ze mij om mee te gaan bouwen aan het platform voor stichting Rollwithus. Op deze manier kon ik weer structuur gaan aanbrengen in mijn leven, afstuderen en stond ik er niet meer alleen voor.

De kracht van stichting Rollwithus is voor mij vooral kenmerkend dat zij kijkt naar de ontwikkeling en ruimte voor ontplooiing van de persoon. We werken samen met elkaar en voor elkaar.

Steven Gerards:

Hoi, ik ben Steven Gerards, 24 jaar en woon in Breda. Ik heb een licht verstandelijke beperking. Dit heb ik al sinds mijn geboorte. Het is raar, maar dokters weten niet hoe ik aan deze beperking kom.

Toen ik mijn diploma haalde van de middelbare school wilde ik graag verder studeren. Als ik niet studeerde had ik geen leuke toekomst, dacht ik.

Ik schrijf gedichten en die gedichten gaan vooral over het leven, hoe het is om met een beperking te leven en hoe mijn kijk op het leven is.
In mijn levensloop heb ik veel afwijzingen en teleurstellingen om mijn oren gekregen.
Ik kon niet zo goed functioneren en accepteren wat ik ben en wat is en wat ik wel kon vond ik stom.
Ik ben blij dat ik hier ben, want ik merk dat ik een hele toegevoegde waarde ben en dat had ik in mijn vorige werkplekken niet.

Het motto van Rollwithus klink als: We doen het met iedereen, anders doen we het niet.
Het kan mij niet schelen dat dit als dagbesteding gestempeld wordt, want zeg is eerlijk: Wat heb je aan geld als je niet gelukkig ben?

Tony van der Graaf:

Mijn naam is Tony van der Graaf en ik ben woonachtig in Oosterhout. Ik heb op 15-jarige leeftijd 2 hersenbloedingen gehand waardoor ik halfzijdig verlamd werd. Na 6 maanden kon ik weer lopen en rationeel nadenken. Ik heb 2 jaar op de Mytylschool gezeten.

Mijn vrouw heeft tegen mij gezegd dat het tijd was voor iets nieuws en na een vrij lange termijn was ik het met haar eens. Ik ging dus opnieuw de schoolbanken in maar ik had natuurlijk een stage/leerplaats nodig. Rollwithus bood uitkomst en ik had dus een stageplaats.  Bij Rollwitus ben ik voornamelijk bezig met het programmeren van websites. Denk bijvoorbeeld aan HTML en CSS. Ik ben momenteel bezig met PHP onder Framework Laravel en de database MySQL. Dit zijn veel te moeilijke termen maar ik gebruik ze heel erg graag.

In het begin was het wel aanpoten maar na verloop van tijd vond ik mijn draai en vind ik het echt leuk om weer naar mijn stageplaats te gaan.

Ik ga 3 dagen in de week, op dinsdag, woensdag en donderdag zijn mijn gebruikelijk dagen.

Rob Stapels:

Mijn naam is Rob Stapels, ik ben 29 jaar jong. Ik heb met mijn geboorte een heupafwijking (perthes) tevens ben ik op 18 jarige leeftijd van een fietsbrug gevallen waardoor ik N.A.H (niet aangeboren hersenletsel) heb opgelopen of beter gezegd superkrachten.

Voor mijn ongeluk kende ik al de baas van Rollwithus en omdat ze me heel graag in haar team wilde hebben vroeg ze of ik haar team meer power wilde geven!

Binnen Rollwithus heb ik in 1 dag Photoshop geleerd en nu bezig met een Powerpoint presentatie over de college’s die ik geef over mijn leven. Ook maak ik geinige kaarten met Powerpoint voor mensen die een ongeluk hebben gehad. Ik zorg ook voor wat afleiding voor mijn vrouwelijke collega’s beter benoemd als player.

Rollwithus is een leuke inactieve baan. Waar ik me goed vermaak en hele leuke collega’s heb. xD

Zelf ook een Rollmodel worden en mee doen??

Laat een reactie achter